Rond bloemstuk 30 cm

€ 55,00 / st
grafwerken
Langwerpig bloemstuk 90cm
Langwerpig bloemstuk 90cm
€ 120,00 / st
Langwerpig bloemstuk 80 cm
Langwerpig bloemstuk 80 cm
€ 125,00 / st
Rond bloemstuk 40 cm
Rond bloemstuk 40 cm
€ 85,00 / st
Langwerpig bloemstuk 40 cm
Langwerpig bloemstuk 40 cm
€ 70,00 / st
Krans voor urne 40 cm
Krans voor urne 40 cm
€ 100,00 / st
Krans voor urne 30 cm
Krans voor urne 30 cm
€ 70,00 / st
Krans voor urne 35 cm
Krans voor urne 35 cm
€ 70,00 / st
Hartvormig bloemstuk 40 cm
Hartvormig bloemstuk 40 cm
€ 130,00 / st
Krans 45 cm
Krans 45 cm
€ 90,00 / st
Hart voor urne 45 cm
Hart voor urne 45 cm
€ 265,00 / st
Langwerpig bloemstuk 90 cm
Langwerpig bloemstuk 90 cm
€ 170,00 / st
Hartvormig bloemstuk 45 cm
Hartvormig bloemstuk 45 cm
€ 250,00 / st
Hartvormig bloemstuk 40 cm
Hartvormig bloemstuk 40 cm
€ 150,00 / st
Traanvormig bloemstuk 70 cm
Traanvormig bloemstuk 70 cm
€ 100,00 / st
Hartvormig bloemstuk 35 cm
Hartvormig bloemstuk 35 cm
€ 75,00 / st
Krans 40 cm
Krans 40 cm
€ 125,00 / st
Bloemstuk 30 cm
Bloemstuk 30 cm
€ 85,00 / st
Bloemstuk 120 cm
Bloemstuk 120 cm
€ 275,00 / st
Bloemstuk 30 cm
Bloemstuk 30 cm
€ 95,00 / st
Bol bloemstuk 30 cm
Bol bloemstuk 30 cm
€ 95,00 / st
Langwerpig 80 cm
Langwerpig 80 cm
€ 160,00 / st
Langwerpig bloemstuk naar keuze
Langwerpig bloemstuk naar keuze
€ 350,00 / st
Bloemstuk naar keuze
Bloemstuk naar keuze
€ 350,00 / st
Krans met zonnebloemen 80 cm
Krans met zonnebloemen 80 cm
€ 200,00 / st
Langwerpig stuk met wilde bloemen 90 cm
Langwerpig stuk met wilde bloemen 90 cm
€ 150,00 / st
Krans voor rond urne 35 cm
Krans voor rond urne 35 cm
€ 70,00 / st
Krans 40 cm
Krans 40 cm
€ 85,00 / st
Langwerpig bloemstuk 85 cm
Langwerpig bloemstuk 85 cm
€ 100,00 / st
Rond bloemstuk 35 cm
Rond bloemstuk 35 cm
€ 75,00 / st
Hartvormig bloemstuk 30 cm
Hartvormig bloemstuk 30 cm
€ 95,00 / st
Rond bloemstuk 30 cm
Rond bloemstuk 30 cm
€ 75,00 / st
Rond bloemstuk 20 cm
Rond bloemstuk 20 cm
€ 40,00 / st
Krans 55 cm
Krans 55 cm
€ 75,00 / st
Hartvormig bloemstuk 45 cm
Hartvormig bloemstuk 45 cm
€ 145,00 / st
Langwerpig kiststuk 90 cm
Langwerpig kiststuk 90 cm
€ 200,00 / st
Traanvormig bloemstuk 70 cm
Traanvormig bloemstuk 70 cm
€ 110,00 / st
Rond bloemstuk 20 cm
Rond bloemstuk 20 cm
€ 40,00 / st
Bloemstuk 90 cm
Bloemstuk 90 cm
€ 130,00 / st
Langwerpig bloemstuk 80 cm
Langwerpig bloemstuk 80 cm
€ 75,00 / st
Krans 40 cm
Krans 40 cm
€ 85,00 / st
Hartvormig bloemstuk 40 cm
Hartvormig bloemstuk 40 cm
€ 120,00 / st
Hartvormig bloemstuk 35 cm
Hartvormig bloemstuk 35 cm
€ 85,00 / st
Langwerpig bloemstuk 100 cm
Langwerpig bloemstuk 100 cm
€ 130,00 / st
Langwerpig bloemstuk 100 cm
Langwerpig bloemstuk 100 cm
€ 125,00 / st
Krans voor urne 40 cm
Krans voor urne 40 cm
€ 100,00 / st
Hartvormig bloemstuk 40 cm
Hartvormig bloemstuk 40 cm
€ 150,00 / st
Boeket calla om neer te leggen
Boeket calla om neer te leggen
€ 65,00 / st
Boeket calla om neer te leggen
Boeket calla om neer te leggen
€ 65,00 / st
Traanvormig bloemstuk
Traanvormig bloemstuk
€ 100,00 / st
Lang kiststuk 100 cm
Lang kiststuk 100 cm
€ 260,00 / st
Rond bloemstuk 40 cm
Rond bloemstuk 40 cm
€ 50,00 / st
Boeket om neer te leggen
Boeket om neer te leggen
€ 50,00 / st